Hafan > Newyddion > Digwyddiadau > Amser antur - Eira fyrddio

Amser antur - Eira fyrddio

Fel rhan o weithgareddau Amser Antur, bydd disgyblion yr adran iau yn cael hanner diwrnod o eirafyrddio yn Llandudno yn ystod yr hanner tymor. Bydd y disgyblion yn mynd mewn grwpiau o 10 ar fws mini. Bydd angen i'r disgyblion wisgo dillad addas ar gyfer ymarfer corff ond gyda llewys hir a throwsus hir. Byddwn yn gyrru neges i hysbysu ar ba ddyddiad bydd eich plentyn yn mynd.


Pob Eitem Digwyddiad