Enjoyment
Respect
Learn
Experiences
Welshness

Welcome to Ysgol Bro Gwydir

Yma ym Mro Gwydir, ein gweledigaeth yw sicrhau fod pawb yn gwneud eu gorau glas i fod yn fentrus ac uchelgeisiol. Bydd ein cwricwlwm cynhwysol yn grymuso plant i ddatblygu sgiliau creadigol, a thanio’r chwilfrydedd at ddysgu.

Ymfalchïwn yng nghymreictod a diwylliant ein hardal leol ac ymrwymwn i ennyn balchder yn yr iaith Gymraeg.

Prospectus
Group of Ysgol Bro Gwydir pupils standing outside and smiling
Ysgol Bro Gwydir pupils standing and smiling in a classroom

News

There are no news stories at present.

Events

There are no events at present.

Twitter