Home > School > Governors

Governors

 Governing Body of Ysgol Bro Gwydir

Mr Eurig Williams

Cadeirydd– Llywodraethwr AALl

Chairperson– LEA Governor

01.09.2021 -30.08.2025

Mrs Esyllt Evans

Is Gadeirydd- AALl

Vice Chair—LEA

31.05.2020-  31.5.2024

Mrs Nia Deiniol

Rhiant Lywodraethwr

Parent Governor

01.11.2022 -31.10.2026

Mrs Elliw Emlyn Roberts

Rhiant Lywodraethwr

Parent Governor

08.11.2019 -07.11.2023

Mrs Manon Dafydd

Rhiant Lywodraethwr

Parent Governor

08.07.2021 -08.07.2025

Mrs Elliw Glyn Roberts

Rhiant Lywodraethwr

Parent Governor

16.11.2020-17.11.2024

Miss Alaw Roberts

Rhiant Lywodraethwr

Parent Governor

08.07.2021 -08.07.2025

Mr Aaron Wynne

AALl

LEA

13.03.3022- 13.03.2026

Mr Llyr Serw ApGlyn

AALl

LEA

13.11.2018 -13.11.2022

Mrs Elen Jones

Llywodraethwr Cymunedol

Community Governor

01.11.2022 -31.10.2026

Mr Gerwyn Roberts

Llywodraethwr Cymunedol

Community Governor

26.06.19- 26.06.2023

Mrs Esyllt Adair

Llywodraethwr Cymunedol

Community Governor

03.07.2018- 03.07.2022

Mrs Sioned Sajko

Cynrychiolydd Staff

Staff representative

01.09.2021 -30.08.2025

Miss Catrin Williams

Cynrychiolydd Staff

Staff representative

30.09.2022- 30.08.2026

Mrs Gayle Davies

Cynrychiolydd Staff

Staff representative

01.04.2021 -01.04.2025

Bethan Jones

Pennaeth

Head teacher

 

Mrs Cerri Jones

Clerc

Clerk