Home > School > Who's Who

Who's Who

Bethan Jones

Pennaeth

Sioned Sajko

Dirprwy Bennaeth/ Athrawes 3 a 4 Siabod

Eirian Jones

Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes 5 a 6 Crafnant

Miall Roberts

Pennaeth Cynorthwyol / Athro 5 a 6 Geirionydd

Bethan R Jones

Cydlynnydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

Catrin Williams

Athrawes 3 a 4 Tryfan

Arfon Lewis

Athro CPA

Ffion Lloyd

Athrawes 3 a 4  Hiraethog

Sioned Davies

Athrawes 1 a 2 Grug

Elen Owen

Athrawes 1 a 2 Saffrwn

Aimee Goodwin

Athrawes targedu 1 a 2

Beca Jones

Athrawes 1 a 2 Meillion

Delyth Roberts

Athrawes Meithrin a Derbyn Gwyddfid

Sian Eckley

Athrawes Meithrin a Derbyn Briallu

Lois Jones

Athrawes Meithrin a Derbyn

Ffion Thomas

Athrawes Meithrin a Derbyn Fioled

Nest Davies

Dosbarth Eryri

Alwen Jenkins

Athrawes 5 a 6 o dan hyfforddiant

Alwen Williams

Swyddog Gweinyddol

Mair Jones

Swyddog Gweinyddol

Cerri Jones

Swyddog Lles/ CPA

Sharron Roberts

Cymhorthydd dosbarth/ CPA

Rhian Evans

Cymhorthydd Dosbarth

Jodie Stanfield

Cymhorthydd Dosbarth Cyfnod Sylfaen/ Adran Iau

Gayle Davies

Cymhorthydd Dosbarth

Lynzi Roberts

Cymhorthydd Dosbarth

Sioned Thomas

Cymhorthydd Dosbarth

Iona Ellis

Cymhorthydd Dosbarth

Nicola Price

Cymhorthydd Dosbarth

Anita Wynne

Cymhorthydd Dosbarth

Eurgain Llwyd

Cymhorthydd Dosbarth

Bethan Williams

Cymhorthydd Dosbarth

Ann Owen

Cymhorthydd Dosbarth

Nerys Hughes

Cymhorthydd Dosbarth

Eleri Jones

Cymhorthydd Dosbarth

Claire Jones

Cymhorthydd Dosbarth

Caryl Bolger

Cymhorthydd Dosbarth

Anwen Williams

Cymhorthydd Dosbarth

Eirlys Owen

Cymhorthydd Dosbarth

Lidia Jones

Cymhorthydd Dosbarth

Emma Williams

Cymhorthydd Dosbarth

Jennifer Duncalf

Cymhorthydd Dosbarth

Megan Court

Cogyddes mewn gofal

Amanda Dixon

Cogyddes a chlwb brecwast

Joanna Snape

Gofalwr, cogyddes, clerc cinio a chlwb brecwast

Michaela Lloyd

Cogyddes a Chlwb brecwast