Mwynhad
Parch
Dysgu
Profiadau
Cymreictod

Croeso i Ysgol Bro Gwydir

Yma ym Mro Gwydir, ein gweledigaeth yw sicrhau fod pawb yn gwneud eu gorau glas i fod yn fentrus ac uchelgeisiol. Bydd ein cwricwlwm cynhwysol yn grymuso plant i ddatblygu sgiliau creadigol, a thanio’r chwilfrydedd at ddysgu.

Ymfalchïwn yng nghymreictod a diwylliant ein hardal leol ac ymrwymwn i ennyn balchder yn yr iaith Gymraeg.

Prosbectws
Grwp o ddisgyblion Ysgol Bro Gwydir yn sefyll o flaen wal
Disgyblion Ysgol Bro Gwydir yn sefyll a gwenu mewn dosbarth

Newyddion

Nid oes stori newyddion ar hyn o bryd.

Digwyddiadau

Nid oes digwyddadau ar hyn o bryd.

Twitter