Hafan > Disgyblion > Cyngor ECO

Cyngor ECO

Beth yw’r Cyngor Eco?

Grŵp o ddisgyblion yr ysgol yw’r Cyngor Eco ysgol sydd yn cael eu hethol i gynrychioli llais a barn yr holl ddisgyblion er mwyn edrych ar ôl amgylchedd yr ysgol. Rydyn ni yn edrych ar ôl amgylchedd yr ysgol. Rydyn ni’n gwneud yn siŵr ein bod ni’n gwybod am y naw maes pwysig.

 

1.  Dinasyddiaeth Fyd-eang

2. Sbwriel

3. Lleihau Gwastraff (e.e. ailgylchu)

4. Ynni

5. Dŵr

6. Tir yr ysgol

7. Bioamrywiaeth

8. Trafnidiaeth

9. Iechyd, Llesiant a Bwyd

Dyma’r Cyngor Eco ar gyfer 2022-2023

Mae pob blwyddyn o flwyddyn 2 hyd at flwyddyn 6 wedi ethol dau gynrychiolydd i eistedd ar yr Eco Bwyllgor. Mae ganddynt rôl bwysig yn hybu ein hysgol i fod yn wyrdd. Aelodau Cyngor Eco Ysgol Bro Gwydir sy’n cynrychioli llais ein disgyblion. Maen nhw'n ddinasyddion egwyddorol gwybodus sy'n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a'r byd. Rydym yn cyfarfod unwaith bob mis i gael trafodaethau ynglŷn â beth sydd angen i ni fel cyngor weithio arno ond hefyd i godi ymwybyddiaeth o’r angen i ofalu am ein hamgylchedd a’n byd. Mae’r Cyngor Eco yn trefnu nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer yr ysgol gyfan. Sut benderfynon beth i’w wneud yn ystod y flwyddyn? Adolygiad amgylcheddol o’r ysgol - taith o gwmpas yr ysgol i weld beth oedd y Cyngor Eco yn gallu gwella ac i weld beth sydd yn dda. Wedyn dewison bwyntiau i wella yn y naw maes eco a gosod y rhain yn y cynllun gweithredu eco am y flwyddyn.

Aelodau

Elsi,  Alys, Erin, Moi, Mynor, Owain, Madi, Bela, Elis, Cody, Ioan.

Ein Targedau y flwyddyn yma

  • Lleihau sbwriel diangen
  • Arbed Ynni – cofio diffodd trydan
  • Ailddefnyddio , lleihau ac ailgylchu
  • Arbed y defnydd o ddŵr
  • Hybu dysgwyr i fod yn unigolion iach a lleihau defnydd o geir
  • Dinasyddiaeth Fyd Eang
  • Tir yr ysgol – plannu planhigion

Eco Gôd yr Ysgol